• Kanały samonośne PROMAT Promaduct 500
  • Zabezpieczenia ppoż. przejść instalacyjnych ( Promat, Hilti, Alfaseal, Pyroplex )
  • Zabezpieczenia ppoż. szczelin i dylatacji
  • Zabezpieczenia ppoż. konstrukcji stalowych ( Promat, Conlit, Ridurit )
  • Obudowy ppoż. tras kablowych ( Promat )
  • Systemy sygnalizacji pożaru ( Bosch, Siemens, Polon Alfa , Aritech, Inim )
  • Systemy oddymiania grawitacyjnego ( AFG, D+H, Rewa )
  • Przygotowanie obiektów do odbioru
  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
  • Ekspertyzy techniczne
  • Wykonywanie projektów instalacji ppoż.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.: st.bryg dr inż. Grzegorz Dzień nr upr. KGPSP 479/2006