Firma Instal-Poż od 1998 roku zajmuje się kompleksowymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.

Specjalizujemy się w wykonywaniu:

  • zabezpieczeniami przeciwpożarowymi przejść instalacyjnych
  • zabezpieczeniami przeciwpożarowymi szczelin i dylatacji
  • obudowy przeciwpożarowymi konstrukcji budowlanych, obudowy tras kablowych
  • samonośne kanały oddymiające
  • systemy sygnalizacji pożaru
  • systemy oddymiania grawitacyjnego
  • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • przygotowanie obiektów do odbioru w zakresie przeciwpożarowym
  • ekspertyzy techniczne przeciwpożarowe
  • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego